Средна стара планина карта

Запомни ме. Стара планина граничи на север с Предбалкана , като посредством седловини Превалска, Лопатна, Падеш, Превлаката, Богое и др. Понтийското денудационно ниво е трето по височина и възраст и се проявява на височина между и m.

За подробности вижте Условия за ползване. Мъглиж и др. На отделни участъци в Средна и Западна Стара планина са запазени и храстови съобщества от клек. По северните склонове на Берковска Стара планина има естествени гори от реликтния обикновен кестен. Преходността на климата е особено характерна за източните части на планината.

Западната част на Стара планина се отличава със северозапад-югоизточно простиране, като на запад е ограничена от долините на реките Търговишки Тимок дясна съставяща на Бели Тимок и Височица Комщица, Темска река, десен приток на Нишава в Сърбия , а на изток достига до Златишкия проход.

В нея са изградени 81 хижи. Базалт се добива в района на град Плачковци. Стара планина е сред 4-те физикогеографски области на Старопланинската зона. Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История.

Калоферска планина.

Съдържание

Освен това на някои места границата се очертава от младия седиментен пълнеж на синклиналните структурни понижения. Това е най-високият, най-красивият и най-посещаван дял от Стара планина. Юрушка Грамада. Понтийското денудационно ниво е трето по височина и възраст и се проявява на височина между и m. Последната промяна на страницата е извършена на 1 октомври г. Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История.

  • Най-високите части са заети от пасища и ливади.
  • Тук е и вторият по височина връх Голям Кадемлия м , както и Млечния чал м , Саръкая Жълтец - м , Малък Кадемлия м , Параджика м , Мазалат м , Пиргос м , Юрушка грамада м и т.

Върху северните средна стара планина карта на Средна Стара планина са всечени редица напречни долини от горните течения на реките ВитСкобелево, Видима, Твърдишка, а след това то се проследява с преобладаваща посока запад-изт.

Тъжа. Подобно на почвите и при растителността се наблюдава добре проявена вертикална зоналност. Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История. Стара планина е младонагъната плани.

Допълнителна информация

Развитите карстови процеси са причина и за многобройните карстови извори. Източно от долината на река Ботуня по южната периферия на Врачанското поле и подножието на североизточния праволинеен структурно обусловен склон на Врачанската планина тя показва подчертана морфотектонска изразителност.

До около m н.

Тук се намират Северният Джендем, Южният Дженд. Текстът е достъпен под средна стара планина карта Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното ; може да са приложени допълнителни условия. За други значения на Стара планина вижте Стара планина пояснение. Младомиоценското ниво се наблюдава от до m н?

Троянска планина?

All Categories

Базалт се добива в района на град Плачковци. Карлово , Калофер. Тъжа , Скобелево. Главната Старопланинска верига се отнася към планинската климатична област. В нейното землище са обособени много природни паркове, защитени местности и един национален парк.

Мазалат Зли връх? Освен това по старопланинското било от запад на изток се проследяват върховете Камъни в пикочния мехур при кучетата mкакто и Млечни. Тук е и вторият по височина връх Голям, средна стара планина карта. Северната граница на Стара планина средна стара планина карта Предбалкана следи в едри линии надлъжните разломи по протежение на северновергентните навлачни структури.

Модулът на оттока в Старопланинската област показва значително разнообразие! В най-източните части поради преходния характер на климата валежите достигат до около mm. Тук подчертано изразената орографска същност на старопланинското било е жалонирана с поредица от добре изразени върхове.

Стара планина е сред 4-те физикогеографски области на Старопланинската зона.

Напиши Ревю

През кватернера се формира съвременната долинна мрежа с 6 надзаливни речни тераси в главните долини. Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История. Южната граница на Стара планина от запад на изток се проследява по северните периферии на Подбалканските котловини: Бурелска , Софийска , Саранска , Камарска , Златишко-Пирдопска , Карловска , Казанлъшка , Сливенска , Карнобатска и Айтоска.

Изградени са предимно от кредни и палеогенни седименти.

Развитите карстови процеси са причина и за многобройните карстови извори! Стара планина в Общомедия. Освен това на някои места границата се очертава от младия седиментен пълнеж на синклиналните структурни понижения.

Автор: Щилянка
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии