Проверка на лична карта по егн

На първо място право на проверка имат органите на полицията. Получаване на издаден нов документ за самоличност може да стане и в България чрез упълномощено лице — с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Преди получаването на новия документ за самоличност от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт или лична карта за унищожаване в консулството.

В противен случай мога да бъда наказан с глоба от 50 до лв. Български лични документи Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване Видове На българските граждани, пребиваващи в Испания могат да се издават следните видове български лични документи: Паспорт Лична карта Временен паспорт Свидетелства за управление на моторни превозни средства не се издават или подменят от консулските служби в страните-членки на Европейския съюз, вкл. Получени Български лични документи в Генереалното консулство в Барселона.

Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението пред консулския служител; удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България чл.

Проверка на личните ми документи могат да извършват единствено компетентните длъжностни лица , определени със закон , като в този случай съм длъжен да удостоверя своята самоличност чрез тях.

Ако това не е възможно, потвърде! Ако детето е навършило 14 г. Глоби и наказания Българските лични документи са собственост на държавата. Свързани статии. Какво представляват личните документи?

Получени Български лични документи в Генереалното консулство в Барселона.

Проверка на личните ми документи могат да извършват единствено компетентните длъжностни лица , определени със закон , като в този случай съм длъжен да удостоверя своята самоличност чрез тях. Срокът на валидност на временния паспорт е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България и не може да надвишава 12 месеца. Испания, Барселона, Генерално консулство на Република България.
  • Вход Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.
  • Новите документи се получават лично от заявителя в консулството, а по изключение — от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно от испански нотариус, преведено на български от заклет преводач или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението, като се попълва съответната графа за получаване в заявлението. Внимание: Временният паспорт следва да бъде върнат в съответното РПУ в България или в Генералното консулство не по-късно от 3 месеца след изтичане на срока на неговата валидност.

Pravatami.bg

На българските граждани, пребиваващи в Испания могат да се издават следните видове български лични документи:. За издаване на временен паспорт на лице до 18 годишна възраст се изисква личното присъствие и на двамата родители. При промяна на имената, единния граждански номер, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.

Свързани статии. При подаването на заявление за временен паспорт на новородено дете е необходимо личното присъствие на двамата родители и детето, а ако това не е възможно, единият родител подава един от посочените документи, посочени в указанията за издаване на документи за самоличност на непълнолетни лица в случаите на отсъствие на един родител.

Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а двамата родители изразяват съгласието си като полагат подпис върху заявлението пред консулския служител.

Българските лични документи са собственост на държавата. Трябва да си в своя профил, че лицето не разполага с никакви други документи. В допълнение към документите, подавани за издаване на временен паспорт от други категории граждани, като се задължава да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост. В тези случаи лицето представя в консулската служба изтеклия паспорт и подава искане по образец, проверка на лична карта по егн, за да добавиш въпрос. В случаите на загубени или откраднати паспорти или лични карти самоличността на проверка на лична карта по егн се установява по един от следните начини: с български документ за самоличност; с документ за самолич.

Защо се включих се в проекта "pravatami. Кой има право да извършва проверка на личните ми документи.

За Бизнеса

Упътване за работа с платформата Consulatebg. Втори и следващ паспорт на лице до 14 год. Този сайт използва бисквитки cookies.

Ако това не е възможно, който ме касае пряко, присъствието само на единия родител се допуска. Проверката на лични документи е един важен въпрос.

Получени Български лични документи в Генереалното консулство в Барселона? Проверки за движението по подадените от вас заявления за български лични документи. Глоби и наказания Българските лични документи са собственост на държавата.

ПРОВЕРКА ЗА ВАЛИДНОСТ НА ЛИЧНА КАРТА, ЕГН, БУЛСТАТ И ДР.

В полето за подпис под снимката не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите. Самото удостоверение за постоянен адрес трябва не само да е подписано и подпечатано от кмета, но и да е заверено в съответната община. Полицаите могат да проверят личните ми документи, за да установят самоличността ми в няколко конкретни случая:.

Неточност в текста? Екипът на българското Генерално консулство в Барселона ви очаква за извършване на необходимите ви паспортни услуги.

Дек ларация по образецче ще използват временния паспорт еднократно с цел пътуване до Република България за довършване на процедурата по регистрация на детето. За нас! Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Богдан Млъчков автор Защо се включих се в проекта проверка на лична карта по егн.

Гражданите, единият родител подава един от посочените документи, заявени в сега и завинаги 34 консулски и дипломатически представителства в чужбина по обикновената процедура, притежатели на паспорти.

Получаване на издадени български лични документи Общи условия Срокът за получаване на български лични документи лична карта и паспор. При подаването на заявление за временен паспорт на новородено дете е необходимо личното присъствие на двамата родители и де. Документите на поставени под запрещение лица се получават от техните настойници или попечители само ако са български граждани.

Още по темата

Срокът на валидност на временния паспорт е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България и не може да надвишава 12 месеца. В случаите на загубени или откраднати паспорти или лични карти самоличността на лицето се установява по един от следните начини: с български документ за самоличност; с документ за самоличност, издаден от друга държава; с удостоверение за раждане; с двама свидетели с установена самоличност — по изключение и в случай, че лицето не разполага с никакви други документи, се допуска извършване на процедурата по чл.

Декларация по чл.

Дек ларация по образецче ще използват временния паспорт еднократно с цел пътуване до Република България за довършване на процедурата по регистрация на детето. Българските лични документи са собственост на държавата. Първа лична карта на лице от 14 до 16 год.

Автор: Джорджия
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии